REGULAMIN  ekubus.pl

ekubus.pl to sklep internetowy, prowadzony jest przez Krystyna Urbaniak-Eksport Import, Sklep „Kubuś”, K&J Urbaniak, ul. Adama Mickiewicza 1, 39-400 Tarnobrzeg, NIP:867-101-02-19, REGON:830016441, kontakt pod adresem mailowym biuro@ekubus.pl

 

 1. Sklep internetowy ekubus prowadzi sprzedaż detaliczną poprzez Internet. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową www.ekubus.pl
 2. Klienci korzystający ze sklepu internetowego ekubus.pl dokonują rejestracji i tworzą w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane i informacje o Kliencie dotyczące jego zamówień w ekubus.pl zwanym dalej: „Konto” . Świadczenie usług w ramach Konta na ekubus.pl jest bezterminowe. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z ekubus.pl dotyczącą Konta, poprzez zgłoszenie rezygnacji na email: biuro@ekubus.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których sklep ekubus.pl jest w trakcie realizacji złożonego zamówienie przez Klienta. W takim przypadku rozwiązanie nastąpi po realizacji zamówienia.
 3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny. Na adres e-mail podany podczas rejestracji klient otrzyma potwierdzenie oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy między sklepem ekubus.pl a klientem dotyczącej prowadzenia konta.
 4. Wszystkie produkty dostępne w ekubus.pl są fabrycznie nowe, bez od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Na wszystkie rzeczy jest udzielana 12 miesięczna gwarancja licząc od dnia zakupu towaru.
 5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych ekubus.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo zmian w cenach, ewentualnych promocjach i opisach produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, po uprzednim poinformowaniu Klientów o nowych zasadach nabywania oferowanych Towarów;
  • w zakresie sprzedaży produktów promocyjnych, ich liczba jest ograniczona,  a sprzedaż na zasadach promocyjnych możliwa do wyczerpania danej oferty promocyjne. Sklep zobowiązuje się poinformować Klientów o zakończeniu promocyjnej oferty, jeśli powyższe okoliczności znajdą zastosowanie (wyczerpanie zapasów);
  • sprzedaż na ewentualnych warunkach promocyjnych odbywa się okresowo, na wybrane Produkty w Sklepie, których dostępność warunkuje okres trwania promocji.
 7. Zamówiony produkt dostarczany jest przesyłką kurierską oraz jest możliwość odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym. Klient ponosi koszty dostawy podane podczas zakupów a na terenie Tarnobrzega dostarczenie towaru jest bezpłatne. Zamówienia przygotowywane są do realizacji niezwłocznie, w kolejności ich wpływu.
 8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a sklepem ekubus.pl dotycząca zakupu danego produktu jest terminowa i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem dostarczenia produktu jest adres wskazany przez klienta lub w niektórych przypadkach odbiór osobisty.
 9. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar w sklepie internetowym ekubus.pl w tym koszty dostawy w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży -w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane, z zastrzeżeniem gdy płatność następuję przy odbiorze osobistym

  Formy płatności:
 • Szybkie płatności Przelewy24

  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • Tradycyjny przelew bankowy
 1. Czas realizacji zamówienia do pięciu dni roboczych.
 2. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
 3. W wyjątkowych sytuacjach braku zamówionego przez Klienta Produktu na magazynie, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie lub  poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 4. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, Klientowi przysługuje prawo zwrotu całej wpłaconej za zamówienie kwoty (w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą) lub wybrania innego Produktu dostępnego w sklepie.
 5. Ekubus.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Reklamacje proszę składać na adres email reklamacje@ekubus.pl
 • Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem email biuro@ekubus.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
   2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
   3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
   4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

  Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

  Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej wTarnobrzegu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 1. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
  W ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki lub w przypadku usług zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. (zwrot koszty wysyłki do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie)

  Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie ekubus.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:biuro@ekubus.pl. Przesyłkę należy nadać na adres
  Sklep KUBUŚ, Krystyna Urbaniak
  ul. Mickiewicza 1
  39-400 Tarnobrzeg

  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) można pobrać: Formularz zwrotu

  Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponosi kupujący.
  Na kupującym ciąży obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad i nie noszących śladów użytkowania. Nie wysyłaj do nas przesyłek za pobraniem – nie mamy technicznej możliwości odbioru takiej paczki.

 2. Polityka Ochrony Prywatności ekubus.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Dane podawane podczas rejestracji są wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia oraz do informacji przekazywanych drogą elektroniczną za zgodą klienta. więcej… 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych .